Så me­get tje­ner FC Kø­ben­havn på CL

BT - - SPORTEN -

Da FC Kø­ben­havn se­ne­st var i Cham­pions Le­ague i 2013, tjen­te klub­ben i alt 160 mil­li­o­ner kro­ner. Det be­løb kan me­get vel bli­ve hø­je­re i år.

Klub­ben er sik­ret 90 mil­li­o­ner kro­ner ale­ne for at kva­li­fi­ce­re sig til grup­pe­spil­let. Her­til kom­mer de 15 mil­li­o­ner kro­ner, kø­ben­hav­ner­ne får for at slå APO­EL i play­off-run­den og den så­kald­te mar­keds­pul­je, der kan be­lø­be sig til godt 60 mil­li­o­ner kro­ner, da in­gen an­dre skan­di­na­vi­ske hold har nå­et grup­pe­spil­let.

Der­til skal la­eg­ges en­tréind­ta­eg­ter og de bonus­ser, UE­FA ud­be­ta­ler for sej­re og uaf­gjor­te re­sul­ta­ter i grup­pe­spil­let. Her be­løn­nes en sejr med 11 mil­li­o­ner kro­ner, mens en uaf­gjort sen­der 3,7 mil­li­o­ner i klubkas­sen.

FC Kø­ben­havn kan der­med sco­re i om­eg­nen af 200 mil­li­o­ner kro­ner på plad­sen i Cham­pions Le­agu­es grup­pe­spil – selv uden de sto­re sport­s­li­ge re­sul­ta­ter. srkr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.