DET NYE CL-FOR­MAT

BT - - SPORTEN -

Så­dan for­ven­tes CL-plad­ser­ne at bli­ve for­delt i grup­pe­spil­let ef­ter den nye struk­tur: FI­RE PLAD­SER: Eng­land, Tys­kland, Ita­li­en, Spa­ni­en TO PLAD­SER: Frank­rig, Portu­gal, Rusland EN PLADS: Ukrai­ne, Schweiz, Bel­gi­en, Hol­land, Tyr­ki­et FEM LE­DI­GE PLAD­SER: Dem må de øv­ri­ge na­tio­ner slås om

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.