2016 11 ju­ni

BT - - SPORTEN -

An­gri­be­ren ven­der til­ba­ge til FCKs an­la­eg, hvor han bli­ver høv­let igen­nem in­di­vi­du­el tra­e­ning af bl.a. as­si­stent­tra­e­ner Bri­an Pri­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.