FC Midtjyl­land: ’Vi skal ba­re vin­de’

BT - - SPORTEN -

OP­TAKT Kra­vet er en sejr for FC Midtjyl­land i re­tu­ro­p­gø­ret mod tyr­ki­ske Os­man­lis­por i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen. Med et 0-1-ne­der­lag i det før­ste op­gør på MCH Are­na skal midtjy­der­ne vin­de på ude­ba­ne, hvis hol­det for an­det år i tra­ek skal kva­li­fi­ce­re sig til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague. »Vi skal ik­ke ud at for­ce­re no­get. Vi skal ba­re vin­de kam­pen, så har vi en chan­ce for at gå vi­de­re. Vi gi­ver os selv et dår­ligt ud­gangs­punkt, men det er ik­ke et hold, vi ik­ke kan slå, så jeg tror på, vi har en chan­ce,« si­ger an­fø­rer Jakob Poul­sen.

I de se­ne­ste tre kam­pe har det hal­tet lidt i om­gan­gen med bol­den og med at få skabt chan­cer i åbent spil, så det skal for­bed­res i Tyr­ki­et, hvor de sam­ti­dig skal und­gå, at tyr­ker­ne får for man­ge kon­traan­greb, for der er de go­de, for­kla­rer Jakob Poul­sen.

FCM må sta­dig und­va­e­re Tim Sparv på grund af en ska­de, mens Jo­nas Bor­ring ik­ke er spil­le­be­ret­ti­get i Eu­ro­pa Le­ague-play­off. Der­u­d­over må ul­ve­ne und­va­e­re fyrtår­net Paul Onu­a­chu, der ef­ter sin ad­var­sel i det før­ste op­gør er ude med ka­ran­ta­e­ne. Til gen­ga­eld er Ra­fa­el van der Vaart med i trup­pen for før­ste gang.

»Vi har ham på ba­en­ken, så vi har mu­lig­hed for at brin­ge ham ind i nog­le mi­nut­ter til sidst,« si­ger ch­eftra­e­ner Jess Thorup til FC Midtjyl­lands hjem­mesi­de. Vi har ham på ba­en­ken, så vi har mu­lig­hed for at brin­ge ham ind i nog­le mi­nut­ter til sidst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.