Søn­derjyske: Én kamp fra miraklet

BT - - SPORTEN - Andreas Er­boe Vester­gaard | andv@bt.dk

De dan­ske vi­ce­me­stre er blot én kamp fra at gø­re drøm­men om en plads i Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil til vir­ke­lig­hed.

Søn­derjyske har et ud­ma­er­ket ud­gangs­punkt med i ba­ga­gen til Prag. 0-0 blev det før­ste op­gør i Ha­der­s­lev. Det vil si­ge, at en sejr ude over Spar­ta Prag el­ler et uaf­gjort re­sul­tat, hvor der bli­ver sco­ret, vil sen­de søn­derjy­der­ne i grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague. De ly­se­blå fra Ha­der­s­lev er dog indstil­let på, at der ven­ter dem en van­ske­lig op­ga­ve i Tjekkiet.

»Der er in­gen tvivl om, at vi kom­mer un­der et mas­sivt pres der­ne­de mod et klas­se­mand­skab, der er spa­ek­ket med tjek­ki­ske lands­holds­spil­le­re, og som er et rig­tig godt hold på hjem­me­ba­ne. Det er et me­get kom­plet hold,« si­ger tra­e­ner Jakob Mi­chel­sen til Ritzau.

Spar­ta Prag må an­ses som fa­vo­rit, men det dan­ske mand­skab har tid­li­ge­re i tur­ne­rin­gen vist, at fa­vo­ritva­er­dig­hed ik­ke be­ty­der så me­get. Klub­ben er uden Cas­per Ole­sen og Tom­my Be­ch­mann, der er ska­de­de, mens Ada­ma Gu­ira har ka­ran­ta­e­ne.

FO­TO: CLAUS FI­SKER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.