11 va­egt­løf­te­re mi­ster OL-me­dal­jer

BT - - SPORTEN -

11 va­egt­løf­te­re får fra­ta­get de­res OL-me­dal­jer fra Bei­jing i 2008 på grund af do­ping, skri­ver det nor­ske nyheds­bu­reau NTB.

Iføl­ge det in­ter­na­tio­na­le va­egt­løf­ter­for­bund (IWF) er do­ping­prø­ver fra Bei­jing ble­vet un­der­søgt for an­den gang. Prø­ver­ne te­ste­de po­si­tivt på en ra­ek­ke ulov­li­ge stof­fer.

Det er blandt an­dre de ki­ne­si­ske guld­me­dal­je­vin­de­re Cao Lei, Liu Chunhong og Chen Xie­xia, der får fra­ta­get de­res OL-me­dal­jer. De tre er al­le te­stet po­si­tiv for va­ekst­hor­monet GHRP-2, skri­ver NTB.

De ot­te øv­ri­ge va­egt­løf­te­re, der mi­ster me­dal­jer, er fra Rusland, Ka­sak­h­stan, Aser­ba­jds­jan, Ukrai­ne og Hvi­derusland. Blandt dem er hvi­derus­si­ske An­drej Ry­bakov, der er ver­dens­re­kord­hol­der og tog sølv i Bei­jing i 2008.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.