Irsk OL-boss og hjem­mesi­de var sam­men om fusk

BT - - SPORTEN -

Bra­si­li­ansk po­li­ti har fun­det en ra­ek­ke mail mel­lem det ir­ske IOC-med­lem Pa­tri­ck Hi­ck­ey (fo­to) og en bri­tisk bil­let­hjem­mesi­de.

Iføl­ge po­li­ti­et er hjem­mesi­den hjer­nen bag et stør­re vi­de­resalg af OL-bil­let­ter, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. De ud­veks­le­de mail vi­ser, at Hi­ck­ey og den bri­ti­ske hjem­mesi­de i fa­el­les­skab plan­lag­de sal­get af OL-bil­let­ter. Ge­vin­sten lød po­ten­ti­elt på 20 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.