Jess Thorup kan ma­er­ke var­men

BT - - SPORTEN -

FC Midtjyl­lands spil­le­re går i af­ten på ba­nen til en me­get vig­tig Eu­ro­pa Le­ague-kamp, der af­gø­rer klub­bens vi­de­re ska­eb­ne i tur­ne­rin­gen. Men og­så for tra­e­ner Jess Thorup er der me­get på spil.

Book­ma­ke­ren Nor­di­cBet vur­de­rer så­le­des, at han er den mest fy­rings­tru­e­de tra­e­ner i Su­per­liga­en på nu­va­e­ren­de tids­punkt. Det skyl­des bå­de en vak­len­de start på Su­per­liga­sa­e­so­nen og et må­ske kom­men­de Eu­ro­pa Le­ague-exit. Jess Thorup er stor­fa­vo­rit i od­ds 2,00, mens Sil­ke­borgs tra­e­ner Pe­ter Sø­ren­sen er na­est­stør­ste fa­vo­rit i od­ds 4,50.

»FC Midtjyl­land er en klub med sto­re am­bi­tio­ner, og Thorup vir­ker ik­ke som man­den, der kan in­fri dem. Man­ge sid­der med en op­fat­tel­se af, at han al­drig rig­tig har for­må­et at for­lø­se po­ten­ti­a­let i den sta­er­ke trup«, si­ger Tho­mas Holm fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.