1,48

BT - - SPORTEN -

Qa­ra­bag fra Azer­bai­jan var en klas­se bed­re end IFK Göte­borg i det før­ste mø­de. Skud­sta­ti­stik­ken sag­de 16-3 i ude­hol­dets favør, men sven­sker­ne hev en ek­strem hel­dig 1-0-sejr hjem. Nu er der imid­ler­tid re­van­che-tid i ste­gen­de he­de på Azer­s­un Are­na, hvor Qa­ra­bag nor­malt er me­get sta­er­ke. I sid­ste sa­e­son spil­le­de man sig vi­de­re til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague, hvor Yo­ung Boys og An­der­le­cht beg­ge blev sendt hjem med ne­der­lag, mens Mo­na­co kun fik et en­kelt po­int med hjem. IFK Göte­borg kom­mer un­der tryk fra start, og 1-tal­let vir­ker op­lagt.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.