2,45

BT - - SPORTEN -

Dan­sker­klub­ben Ro­sen­borg har brug for en sejr hjem­me på Ler­ken­dal ef­ter 1-2 i det før­ste mø­de, hvor man el­lers var det bed­ste hold. Avan­ce­ment er dog i den grad mu­ligt, for de mid­del­må­di­ge østri­ge­re har skuf­fet i sa­e­son­star­ten og hav­de sto­re pro­ble­mer med at eks­pe­de­re et slo­vakisk hold ud i den se­ne­ste run­de. Hjem­me er Ro­sen­borg fan­ta­stisk sta­er­ke med he­le 13 sej­re i tra­ek, og vi skal helt til­ba­ge til novem­ber sid­ste år for at fin­de se­ne­ste ne­der­lag. Ro­sen­borg vil pres­se fra start og stop­per na­ep­pe i til­fa­el­de af 1-0. Fint od­ds på norsk stor­sejr.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.