JOR­DEN BRA­EN­DER

BT - - NYHEDER -

Hen­rik Qvortrup Rol­le: Che­fre­dak­tør på Se og Hør fra 2001 til 2008. La­ve­de 24. ju­ni 2008 af­ta­len med ’ tystys-kil­den’ Pe­ter Bo Hen­rik­sen. Kon­se­kvens: For­lod sin stil­ling som po­li­tisk re­dak­tør på TV2. I dag: Po­li­tisk ana­ly­ti­ker­på Me­troXpress, va­ert på dk4, og Ra­dio24­syv. Sidst­na­evn­te har han dog or­lov fra, mens Se og Hør-sa­gen kø­rer. Skyld: Na­eg­ter sig skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.