UN­DER QVORTRUP

BT - - NYHEDER -

Kas­per Kop­ping Rol­le: Jour­na­list. Hav­de sam­men med sin da­va­e­ren­de kol­le­ga Ken B Ras­mus­sen kon­tak­ten til den hem­me­li­ge kre­dit­kort­kil­de. Skrev den før­ste hi­sto­rie på bag­grund af kre­dit­kor­top­lys­nin­ger fra tys-tys-kil­den i 2008. Kon­se­kvens: Fy­ret 27. ju­ni 2014. I dag: Er iføl­ge sin Lin­ke­din-pro­fil ar­bejds­sø­gen­de. Skyld: Na­eg­ter sig skyl­dig. Pe­ter Bo Hen­rik­sen, kil­den Rol­le: It-spe­ci­a­list. An­sat i IBM, mens IBM stod for drif­ten af be­ta­lings­sy­ste­mer­ne i PBS. For­sy­ne­de iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet Se og Hør med op­lys­nin­ger om kend­tes kre­dit­kort-transak­tio­ner. Kon­se­kvens: Blev hjem­sendt fra sit job som kon­su­lent for Nor­dea. I dag: Ukendt. Skyld: Er­ken­der ’nog­le fak­ti­ske for­hold’, men na­eg­ter sig skyl­dig. Ken B Ras­mus­sen Rol­le: Jour­na­list på Se og Hør frem til 2011. Hav­de i fle­re år sam­men med Kas­per Kop­ping kon­tak­ten til den hem­me­li­ge kre­dit­kort­kil­de. For­fat­ter til bo­gen ’ Li­vet, det for­ban­de­de’. Kon­se­kvens: Var ik­ke i job, da han ud­gav ’ Li­vet, det for­ban­de­de’. I dag: Har la­vet ra­dioud­sen­del­ser på Ra­dio24­syv og haft en blog på bt. dk. Skyld: Na­eg­ter sig skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.