Stor guld­klump fun­det i Au­stra­li­en

BT - - NYHEDER -

En guld­klump, som ve­jer me­re end fi­re ki­lo, blev for ny­lig fun­det i Vi­cto­ria i det sy­døst­li­ge Au­stra­li­en. Det ae­d­le me­tal blev fun­det af en guld­gra­ver, der har valgt at va­e­re anonym.

»Jeg tro­e­de først, det var no­get vrøvl - må­ske en gam­mel he­stesko,« sag­de han. Guld­klum­pen ven­tes at kun­ne ind­brin­ge me­re end 250, 000 au­stral­ske dol­lar, hvil­ket sva­rer til na­e­sten 1,3 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.