Rigs­rets­sag mod Bra­si­li­ens pra­esi­dent ind­ledt

BT - - NYHEDER -

Rigs­rets­sa­gen, der kan fø­re til en­den for Dil­ma Rous­seff som pra­esi­dent, for­ven­tes at va­re en uge.

Rous­seff er an­kla­get for at ha­ve for­brudt sig mod loven ved an­gi­ve­ligt at ha­ve brugt mid­ler fra stats­li­ge ban­ker til at da­ek­ke over hul­ler i sta­tens bud­get.

Der­med me­ner kri­ti­ker­ne, at hun har smin­ket de of­fent­li­ge fi­nan­ser, så hun hav­de bed­re chan­cer for at bli­ve gen­valgt i 2014.

På man­dag skal Rous­seff for­kla­re sig for­an de 81 se­na­to­rer, der skal be­stem­me hen­des ska­eb­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.