Re­ge­rin­gens plan: 1.000 nye me­d­ar­bej­de­re til Skat

BT - - NYHEDER -

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) vil på et pres­se­mø­de i dag pra­e­sen­te­re en stor­stilet plan, som skal ret­te op på det skan­da­le­ram­te Skat.

Iføl­ge TV2 la­eg­ger skat­te­mi­ni­ste­ren op til at til­fø­re Skat ek­stra syv mil­li­ar­der kro­ner frem mod 2020.

Den nye plan vil be­ty­de, at der i 2020 vil va­e­re 1.000 fle­re me­d­ar­bej­de­re i Skat end i dag.

Der­med for­sø­ger skat­te­mi­ni­ste­ren at gi­ve Skat den saltvand­s­ind­sprøjt­ning, som kri­ti­ke­re la­en­ge har ef­ter­lyst. Si­den 2006, hvor der var over 9.000 an­sat­te i Skat, er der ble­vet skå­ret 4.000 stil­lin­ger va­ek. Do­ris Holm­berg, Øster­bro, Kø­ben­havn: Al­bert Elm, Nør­re­bro, Kø­ben­havn, 26 år:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.