For Skat

BT - - NYHEDER -

Lauritzen, selv bur­de ta­ge den be­slut­ning. Der skal va­e­re no­gen, som hol­des an­svar­lig for dis­se skandaler i Skat,« si­ger Jo­a­chim B. Ol­sen til Ber­ling­s­ke.

I Gal­lup-må­lin­gen dum­per de ads­purg­te Kar­sten Lauritzens ev­ne til at fø­re Skat ud af kri­sen. Så­le­des sva­rer 37 pro­cent af de ads­purg­te, at Kar­sten Lauritzen ik­ke er den ret­te til at fø­re Skat ud af kri­sen. 14 pro­cent sva­rer, at han er den ret­te, mens en stor an­del på 49 pro­cent sva­rer ’ved ik­ke’ til det spørgs­mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.