Så­dan ta­ck­ler du en

BT - - NYHEDER -

Hvis man spør­ger sig selv, hvor man er på vej hen i li­vet, hvad man har af va­er­di­er, og hvor­dan man så ef­ter­le­ver dem, så bli­ver man tvun­get til flyt­te sig og ska­be for­an­dring

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.