Aar­hus vendt på ho­ve­d­et

BT - - NYHEDER -

FESTU­GE Drøm­mer du om at trod­se tyng­de­kraf­ten som en an­den Spi­der­man? At krav­le på al­le fi­re lodret op ad et hus? Så er det nu, du skal fin­de Bis­pe­tor­vet i Aar­hus og slip­pe di­ne su­per­kra­ef­ter løs.

Her har le­gen og fan­ta­si­en nem­lig få­et frit spil i form af en stor byin­stal­la­tion skabt af den ar­gen­tin­ske kunst­ner Le­an­dro Er­lich. Han har la­vet en hus­fa­ca­de, der ram­mer Aar­hus’ stil rent ar­ki­tek­to­nisk, og som er byg­get van­dret på jor­den. Her kan man så hop­pe, le­ge og sprin­ge rundt.

Og når fa­ca­den pro­ji­ce­res op via et ka­em­pe­spejl, så den ser ud som en nor­mal op­rejst byg­ning, op­står der en fan­ta­stisk il­lu­sion.

In­stal­la­tio­nen, som hed­der ’Bâti­ment’ (det fran­ske ord for byg­ning), er åben hver dag kl. 1021 til og med 4. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.