Drøm­men om no­get

BT - - KULTUR -

ac­cent. Men det skal jeg nok få aen­dret.«

Pi­lou As­ba­ek på­pe­ger, at man ik­ke kom­mer soven­de til en Hol­lywood­film, og at det er ham, der igen og igen skal ban­ke på de me­get sto­re dø­re for over­ho­ve­det at kom­me i be­tragt­ning.

»Jeg har ik­ke mu­lig­he­den for at sid­de og va­el­ge mel­lem de ame­ri­kan­ske film, for der er 400 mio. an­dre sku­e­spil­le­re, de kan va­el­ge til at spil­le Pon­ti­us Pi­la­tus,« si­ger Pi­lou As­ba­ek med en del over­dri­vel­se om ca­sting­pro­ces­sen bag ge­nind­spil­nin­gen af klassikeren ’Ben-Hur’ (fra 1959, red.), der i åb­nings­we­e­ken­den i USA bå­de blev en stor kom­merci­el fi­a­sko og ge­ne­relt fik dår­li­ge an­mel­del­ser.

Selv­om løn­nin­ger­ne til sto­re bud­get­film i dén grad er hø­je­re end Der er no­get, der hed­der ud­bud og ef­ter­spørgsel, og li­ge nu får jeg til­budt skur­kerol­ler­ne, for­di jeg har ac­cent. Men det skal jeg nok få aen­dret. dem, man ken­der fra dan­ske pro­duk­tio­ner, så vir­ker Pi­lou As­ba­ek ik­ke umid­del­bart til at va­e­re mest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.