Ba­le som Bat­man

BT - - TV -

ACTION ”Små­mang­ler til trods er ”Bat­man Be­gins” en so­lid op­le­vel­se,” lød det i 2005 fra BT’s Hen­ning Hø­eg, der på linje med det øv­ri­ge an­mel­der­kor­ps ud­del­te fem stjer­ner til den før­ste film i in­struk­tør Chri­stop­her No­lans Bat­man-tri­lo­gi. Som tit­len an­ty­der, så ind­le­der No­lan sin forta­el­ling om Bat­man, da su­per­hel­ten blot er en helt al­min­de­lig dreng. Bru­ce Way­ne har en tryg op­va­ekst, men det aendrer sig brat, da hans fora­el­dre bli­ver brutalt myr­det for øj­ne­ne af ham. I fortviv­lel­se for­la­der han Go­t­ham Ci­ty og rej­se ver­den rundt. Han en­der i Østen, hvor han bli­ver tra­e­net i kampsport af en mystisk mun­ke­or­den. Syv år ef­ter ven­der han hjem til Go­t­ham. Her op­da­ger han, at by­en fly­der med or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet, små­for­bry­de­re og moralsk for­råd­nel­se. Bru­ce slår sig sam­men med po­li­ti­be­tjen­ten Jim Gor­don og den of­fent­li­ge an­kla­ger Ra­chel Dawes. Med de­res hja­elp og støt­te fra sin tro­fa­ste but­ler Al­fred, samt Luci­us Fox fra Way­ne En­ter­pri­ses, ska­ber Bru­ce sit al­ter-ego: Bat­man, en kap­pe­kla­edt ha­ev­ner, der bru­ger en ra­ek­ke avan­ce­re­de gad­gets vå­ben i kam­pen mod det on­de. (TV 2)

Fo­to: TV 2

Mi­cha­el Ke­a­ton, Val Kil­mer og Ge­or­ge Cloo­ney har al­le spil­let Bat­man med be­gra­en­set suc­ces. I af­te­nens film de­bu­te­rer Chri­sti­an Ba­le i rol­len som den ha­et­te­kla­ed­te su­per­helt det er et per­fekt match.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.