Ul­ti­ma­tiv af­ten med The Be­at­les

Be­at­les is ba­ck! Oplev mu­sik­le­gen­der­ne i in­struk­tør Ron Howards nye do­ku­men­tar­film:

BT - - TV-GUIDE/BT SHOP -

The Be­at­les: Eight Days A We­ek - The Touring Years - en hyl­dest til The Be­at­les’ fan­ta­sti­ske kar­ri­e­re og de før­ste 4 år. In­den fil­men får vi en ene­stå­en­de mu­lig­hed for at føl­ge med fra ver­denspre­mi­e­ren i Lon­don’s red car­pet med Ron Howard, Paul McCart­ney og Ringo Starr samt an­dre VIP-ga­e­ster og film­folk. Ef­ter fil­men vi­ses 30 min. re­ma­ste­red kon­cert fra The Shea Sta­di­um Con­cert.

Tids­plan:

19.00-19.45 Red Car­pet - Li­ve fra Lon­don 20.00-21.40 Eight days a we­ek: The Touring Years - Wor­ld Pre­mi­e­re 22.00-22.30 The Shea Sta­di­um Con­cert – ful­ly re­ma­ste­red I Ci­ne­maxX Kø­ben­havn in­tro­du­ce­rer Per Wi­um fil­men. Per Wi­um er mu­sikjour­na­list med spe­ci­a­le i The Be­at­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.