Am­di-jagt fort­sa­et­ter

BT - - TV-GUIDE/BT SHOP -

DR3 går på jagt ef­ter en af Dan­marks me­ste ef­ter­søg­te ma­end. Mo­gens Am­di Pe­ter­sen er le­der af Tvind - En af Dan­marks mest hem­me­li­ge og mysti­ske or­ga­ni­sa­tio­ner.

De sid­ste man­ge år har han va­e­ret på flugt fra myn­dig­he­der­ne. Som le­der af en or­ga­ni­sa­tion der har snydt sam­fun­det for hun­dre­de­vis af mil­li­o­ner. Med An­ders Steg­ger i spid­sen vil DR3 fin­de man­den, der er gå­et un­der jor­den, så han kan ta­ge sin straf. I det an­det af fem af­snit ryk­ker hol­det ta­et­te­re på de­res mål.

Fo­to: DR3

Bor Am­di her. An­ders Steg­ger og hol­det ryk­ker ta­et­te­re på må­let - i Me­xi­co.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.