Fly­den­de ho­spi­tal

BT - - TV-GUIDE/BT SHOP -

I ugens af­snit af ’Størst’ er Pe­ter Ingemann ta­get til Ma­da­ga­skar, hvor han går om bord på ver­dens stør­ste ho­spi­tals­skib.

Her knok­ler fri­vil­li­ge la­e­ger og sy­geple­je­sker for at red­de men­ne­sker i de fat­tig­ste de­le af ver­den. Ski­bet var op­rin­de­ligt en sto­re­ba­elts­fa­er­ge, men i dag er det om­byg­get til et top­mo­der­ne ho­spi­tal. Pe­ter Ingemann mø­der bl.a. en ung afri­kansk kvin­de, der er pla­get af en stor, liv­stru­en­de svulst i an­sig­tet. Ski­bets chef­kirurg skal fjer­ne tu­moren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.