Ma­end der...

BT - - TV -

In­du­stri­mag­na­ten Van­ger over­ta­ler jour­na­li­sten Blom­k­vist til at opkla­re sin nie­ces for­svin­den for 40 år si­den. Blom­k­vist får hja­elp af en ik­ke helt al­min­de­lig ung kvin­de. Lisbeth Sa­lan­der er en men­ne­ske­sky out­si­der, men og­så en dyg­tig ha­ck­er. Snart åben­ba­rer der sig et blo­digt spor, som fø­rer den uma­ge duo til en mørk hi­sto­rie. DR1: 22.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.