LØRDAGENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ani­ma­tions­film fra 2010.

I en lil­le idyl­lisk lands­by bor su­per­s­kur­ken Gru. Han har lagt en plan, der vil ryste he­le ver­den. Han vil stja­e­le må­nen! Ud­sty­ret med bå­de krym­pe­strå­ler, fryse­strå­ler og et hav af spe­ci­al­byg­ge­de kø­re­tø­jer er Gru i stand til et kla­re en­hver mod­stand. Li­ge ind­til han mø­der de tre fora­el­d­re­lø­se pi­ger Mar­go, Edith og Ag­nes. De sy­nes nem­lig at Gru er al­le­ti­ders rol­lemo­del som far. Så nu står ver­dens stør­ste skurk over­for en ka­em­pe ud­for­dring. Hvor­dan for­e­ner han sin plan med at skul­le va­e­re far? Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Pi­er­re Cof­fin og Chris Re­naud. TV3 kl. 18.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.