Un­ge Mor­se

BT - - TV -

En­dea­vour Mor­se har truk­ket sig til­ba­ge fra po­li­ti­ar­bej­det. Den un­ge kri­mi­nal­be­tjent er sta­er­kt desil­lu­sio­ne­ret ef­ter sa­gen, hvor han kom un­der falsk an­kla­ge for mord. Men da en kvin­de­lig bus­kon­duk­tør fin­des myr­det, kan den ta­enk­som­me Ox­ford-op­da­ger al­li­ge­vel ik­ke la­de va­e­re med at blan­de sig i ef­ter­forsk­nin­gen. DR1: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.