Ro­bin­son

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

26 mo­di­ge dan­ske­re er ta­get til Fi­lip­pi­ner­ne for at få de­res livs even­tyr i "Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen 2016". Ik­ke ale­ne er det par­re­nes kamp, når kvin­der­ne dan­ner hold mod ma­en­de­ne – tre ka­e­re­ste­par ud­gør nem­lig et tred­je hold for før­ste gang i eks­pe­di­tio­nens hi­sto­rie. Så hvem har de stør­ste chan­cer for over­le­vel­se? TV3: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.