Bar­ce­lo­na kø­ber Ajax-ke­e­per

BT - - CHAMPIONS LEAGUE-2015/16 -

FC Bar­ce­lo­na har købt Ajax­må­l­man­den Jas­per Cil­les­sen for 13 mil­li­o­ner eu­ro, om­kring 100 mil­li­o­ner kro­ner. Pri­sen kan sti­ge med yder­li­ge­re to mil­li­o­ner eu­ro, alt­så 15 mil­li­o­ner kro­ner.

27-åri­ge Cil­les­sen er fast mand på det hol­land­ske lands­hold, og han skal ka­em­pe med ty­ske Marc-An­dre ter Ste­gen om spil­le­tid.

Cil­les­sen får mu­lig­vis de­but for Bar­ce­lo­na på søn­dag i ude­kam­pen mod At­hle­tic Bil­bao i li­ga­en, da Marc-An­dre ter Ste­gen er ska­det. Hol­la­en­de­ren får en fe­mårig kon­trakt, op­ly­ser den span­ske fod­bold­klub på sin hjem­mesi­de. Hol­la­en­de­ren af­lø­ser den chi­len­ske må­l­mand Clau­dio Bra­vo, hvis skif­te til Man­che­ster Ci­ty i går blev of­fi­ci­elt. Han kom­mer der­med til at mø­de si­ne nu tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter i Cham­pions Le­ague.

»Jeg er me­get stolt af at skif­te til Man­che­ster Ci­ty. Jeg ved at klub­ben er ved at byg­ge no­get helt spe­ci­elt op, og jeg hå­ber, at jeg kan bli­ve en del af sto­re suc­ce­ser i de kom­men­de år,« si­ger Bra­vo til klub­bens hjem­mesi­de.

Chi­le­ne­ren, der får en kon­trakt på fi­re år hos de ly­se­blå fra Man­che­ster, har de se­ne­ste sa­e­so­ner vog­tet må­let i li­ga­en for Bar­ce­lo­na, mens MarcAn­dre ter Ste­gen har ta­get sig af kam­pe­ne i Cham­pions Le­ague og den span­ske po­kal­tur­ne­ring. /ritzau/

Jas­per Cil­les­sen kan få de­but for FC Bar­ce­lo­na al­le­re­de på søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.