Ung bri­te snød fa­vo­rit­ter­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - /ritzau/Fo­to: AFP

Den 24-åri­ge bri­ti­ske cy­kel­ryt­ter Si­mon Ya­tes (Ori­ca -Bi­keex­chan­ge) vandt i går den 163 ki­lo­me­ter lan­ge eta­pe fra Mon­for­te de Le­mos til Lu­in­tra 6. eta­pe i Vu­el­ta a Es­paña. Si­mon Ya­tes, der kø­rer på hold sam­men med dan­ske Magnus Cort, an­greb med om­kring to ki­lo­me­ter til­ba­ge af da­gens eta­pe, der bød på ku­pe­ret ter­ra­en og en min­dre stig­ning. Fa­vo­rit­ter­ne kom i mål få se­kun­der ef­ter bri­ten.

Der­med er den sam­le­de stil­ling ua­en­dret. Co­lom­bi­an­ske Darwin Ata­pu­ma fra BMC, fø­rer fort­sat for­an Alejan­dro Val­ver­de (Mo­vistar). Un­der­vejs ud­gik Asta­nas klas­se­ment­håb Mi­gu­el Án­gel López ef­ter et styrt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.