Bay­ern hi­ver end­nu et mester­skab hjem

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den nye Bun­des­liga-sa­e­son sky­des i gang i af­ten og skal man tro book­ma­ker­ne, så er der in­gen tvivl om, at mester­skabs­po­ka­len bli­ver stå­en­de i Mün­chen.

Bay­ern Mün­chen er så­le­des stor­fa­vo­rit­ter til igen at løf­te tro­fa­e­et. Stor­klub­ben med den nye tra­e­ner Car­lo An­ce­lot­ti i spid­sen og stjer­ne­spil­le­re som Mül­ler, Lewan­dowski, Vi­dal og Alonso i fol­den, gi­ver så­le­des kun ind­sat­sen 1,13 gan­ge igen hos Dan­ske Spil. Od­dset lig­ger fint i tråd med re­sten af mar­ke­det, hvor der kan hen­tes mel­lem od­ds 1,10 og 1,15.

Dort­mund sy­nes at va­e­re den ene­ste trus­sel til fort­sat Bay­ern-do­mi­nans. Der er købt godt ind i trans­fer­vin­du­et, og book­ma­ker­ne gi­ver Dort­mund ca. 10 % chan­ce for over­ra­skel­sen. Dan­ske Spil er i od­ds 8, mens out­si­de­re som Bay­er Le­ver­ku­sen og Wol­fsburg føl­ger ef­ter i od­ds 30 og 60.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.