1,72

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Scor­ings­snit­tet i den hol­land­ske liga er ret højt, og man er og­så star­tet den nye sa­e­son med over tre mål pr. kamp. Vi­tes­se og Utre­cht hol­der sig be­stemt ik­ke til­ba­ge, og spe­ci­elt når hol­de­ne mø­der hin­an­den, er der som re­gel mål-ga­ran­ti. He­le 17 af de se­ne­ste 18 mø­der er endt med mindst tre mål, og når hol­de­ne har ind­ledt sa­e­so­nen med fem af seks kam­pe over 2,5 mål, så lig­ner det end­nu en må­l­fest her. Det gør ik­ke spil­let dår­li­ge­re, at Vi­tes­se in­den sa­e­son­start styr­ke­de an­gre­bet med an­gri­be­ren Wol­f­swin­kel, der har net­tet to gan­ge i tre kam­pe.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.