1 ,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De for­sva­ren­de me­stre fra Bay­ern Mün­chen ind­le­der den nye sa­e­son med en over­kom­me­lig op­ga­ve. Et par nøg­le­spil­le­re er tvivls­om­me til kam­pen, men den nye tra­e­ner An­ce­lot­ti har en bred ver­dens­klas­se-trup at va­el­ge fra, så de stil­ler uan­set sta­er­kt op. Wer­der Bre­men har stør­re pro­ble­mer, idet top­sco­rer Pizar­ro er ska­det, vi­ce­top­sco­rer Ujah er solgt og nyind­kø­bet Kruse og­så er ukamp­dyg­tig. Når man ta­ger med i be­tragt­ning, at Bay­ern har vun­det de se­ne­ste seks kam­pe hjem­me mod Wer­der med sam­let 28-3, så lig­ner det end­nu en stor­sejr her.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.