Dil­do­er mod vå­ben på uni­ver­si­tet

BT - - NYHEDER -

Det var ik­ke en helt nor­mal vel­komst, der ven­te­de de stu­de­ren­de på Te­xas Uni­ver­si­tet på de­res før­ste dag til­ba­ge på sko­le­ba­en­ken ef­ter som­mer­fe­ri­en. De blev nem­lig mødt med til­bud­det om et styk gra­tis se­xle­ge­tøj. Det skri­ver Reu­ters. Hun­dred­vis af dil­do­er og lig­nen­de blev delt ud i pro­test mod en ny lov, der gør det lov­ligt at ha­ve skjul­te vå­ben med ind i klas­se­lo­ka­ler­ne på sta­tens uni­ver­si­te­ter. De­mon­stran­ter­ne si­ger selv, at de for­sø­ger at på­pe­ge det ab­sur­de i, at det er straf­bart at ha­ve se­xle­ge­tøj på uni­ver­si­te­tet, men lov­ligt at ba­e­re vå­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.