Fly­ru­te mel­lem USA og Cu­ba åb­ner

BT - - NYHEDER -

I na­e­ste uge be­gyn­der fly så småt at fly­ve i pen­dul­fart mel­lem Cu­ba og USA for før­ste gang i over et halvt år­hund­re­de. Det er det ame­ri­kan­ske fly­sel­skab JetBlue, der ons­dag sa­et­ter gang i sin ru­te mel­lem Fort Lau­der­da­le i del­sta­ten Fl­o­ri­da og den cu­ban­ske by San­ta Cla­ra. Flyv­nin­gen vil sa­et­te gang i en frem­ti­dig ru­te­plan, der in­klu­de­rer 110 dag­li­ge rej­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.