Dom­mer af­vi­ser an­kesag mod drabs­dømt Oscar Pi­sto­ri­us

BT - - NYHEDER -

En syd­afri­kansk dom­mer af­vi­ser statsankla­ge­myn­dig­he­dens ret til at an­ke en dom på seks års fa­engsel til Oscar Pi­sto­ri­us.

Den syd­afri­kansk dom­mer Tho­kozi­le Ma­si­pa af­vi­ste i går en an­søg­ning om en ap­pel­sag, for­di der ik­ke er no­gen ri­me­lig sand­syn­lig­hed for, at dom­men i sa­gen kan bli­ve aen­dret.

»Jeg er ik­ke over­be­vist om, at der er no­gen ri­me­lig ud­sigt til at få suc­ces med en ap­pel­sag,« sag­de dom­me­ren ved dom­sto­len i Jo­han­nes­burg.

Ma­si­pa døm­te i juli den han­di­cap­pe­de syd­afri­kan­ske at­le­tik­lø­ber med til­nav­net Bla­de Run­ner seks års fa­engsel for at ha­ve skudt og dra­ebt sin ka­e­re­ste, Re­e­va Ste­enkamp, som var mo­del og jurist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.