Ja, spa­rer­un­der­ne har va­e­ret for om­fat­ten­de

BT - - DEBAT -

PE­TER HUMMELGAARD THOMSEN

af de ud­for­drin­ger, som Skat har, skyl­des me­re end et år­tis kon­stan­te nedska­e­rin­ger. Der er selv­føl­ge­lig man­ge for­kla­rin­ger på, hvor­for Skat har de pro­ble­mer, som de har li­ge nu, men en af dem er, at de gan­ske en­kelt mang­ler res­sour­cer til at løf­te de op­ga­ver, som bor­ger­ne for­ven­ter, at de løf­ter. Det be­gynd­te al­le­re­de i 2001. Før Anders Fogh Ras­mus­sen blev stats­mi­ni­ster, sag­de han, at skat­te­hul­ler er ån­de­hul­ler, og der­fra fo­re­tog man nog­le me­get al­vor­li­ge spa­rer­un­der i Skat, som har vist sig at va­e­re alt for sto­re, om­fat­ten­de og dy­be.

EN HEL DEL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.