’’ ’’

BT - - DEBAT -

I dag går vi i gang med at byg­ge skat­te­va­es­net op fra bun­den (...) Der mang­ler kort sagt fle­re res­sour­cer og de rig­ti­ge kom­pe­ten­cer

Kar­sten Lauritzen

For­nuf­tigt at frit­stil­le Skats di­rek­tør. men det fri­ta­ger ik­ke skat­te­mi­ni­ste­ren for sit an­svar. Og hvor­for først nu?

Jes­per Pe­ter­sen

BT mod­ta­ger ger­ne la­e­ser­bre­ve fra vo­res la­e­se­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.