Bi­ler

BT - - BILER -

Si­den of­fent­lig­gø­rel­sen af Al­fa Ro­meo Gi­ulia har bi­len for­må­et at ska­be mas­ser af be­gej­string blandt mo­torjour­na­li­ster og bil­fans ver­den over. I den kom­men­de weekend lan­der bi­ler­ne så en­de­lig hos for­hand­ler­ne.

Al­fa Ro­meo Gi­ulia kan i før­ste om­gang op­le­ves med en helt ny 2,2 li­ters di­e­sel­mo­tor med en­ten 150 hk el­ler 180 hk, el­ler med en helt ny 2 li­ters ben­zin­mo­tor med 200 hk og 8-trins au­to­mat­gear.

Mo­del­pro­gram­met top­pes af den unik­ke Qu­a­dri­fog­lio ver­sion, som yder 510 hk og gi­ver Gi­ulia Q en top­ha­stig­hed på 307 km/t – den hur­tig­ste stan­dard Al­fa Ro­meo no­gen­sin­de. Vinc SE­NE­STE NYT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.