Opel Am­pe­ra-e flyt­ter sig hur­tigt

BT - - BILER -

Opel er en­de­lig på vej med en af­lø­ser for den Opel Am­pe­ra, som først blev lan­ce­ret i 2012. Nu sa­et­ter Opel en un­der­streg­ning under e for at un­der­stre­ge el-de­len, hvis no­gen skul­le ha­ve mis­set den de­tal­je. Bi­len er den før­ste i en end­dog me­get am­bi­tiøs plan om at lan­ce­re 29 nye mo­del­ler mel­lem 2016 og 2020. Li­ge nu ved vi, at 0-50 km/t kan kla­res på 3,2 se­kun­der, og en ac­ce­le­ra­tion fra 80 til 120 km/t kan kla­res på 4,5 se­kun­der. Pra­e­sta­tio­ner der nor­malt kun fin­des i Opels OPC-mo­del­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.