Strøm til fast pris

BT - - BILER -

Hvis man er ble­vet den hel­di­ge ejer af en ny el- el­ler hy­brid­bil fra Volkswa­gen, så har elud­by­de­ren Cle­ver nu ske­let til strea­m­ingtje­ne­ster­ne med ube­gra­en­set ad­gang til mu­sik for at la­ve et me­re sim­pelt til­bud om el­for­sy­ning til kun­der­ne. For en fast pris om må­ne­den gi­ver Cle­ver nu ad­gang til et ube­gra­en­set strøm­for­brug på ud­by­de­rens eget la­de­netva­erk, der be­står af fle­re end 900 la­de­punk­ter i bå­de Dan­mark, Sve­ri­ge og Tys­kland. Med i pri­sen er og­så in­stal­la­tion af la­de­boks hjem­me hos kun­den – li­ge­le­des med ube­gra­en­set strøm­for­brug. Hvis man er ejer af f.eks. Volkswa­gen e-up el­ler e-Golf, er pri­sen for en Un­li­mi­ted-af­ta­le 599 kr. om må­ne­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.