Bech: ’Vi har al

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Det er til­sku­er­nes ret at yt­re sig, som de me­ner, men vi vil helst ha­ve, at de yt­rer op­bak­ning til vo­res hold GRÅZONE ra­ek­ke spørgs­mål om hans hold­ning til ban­ne­ret og bag­ma­en­de­ne. Og så kan du la­e­se, om Marcus Berg kan se frem til en of­fi­ci­el und­skyld­ning.

»I ste­det for at du skal tol­ke, gen­ta­ger jeg ba­re, at vi al­le har vo­res sprog. I bil­led­sprog skal det va­e­re an­der­le­des end i ta­le, for på et sta­dion skri­ver du jo ik­ke en lang sa­et­ning med, at vi er util­fred­se med det ene el­ler an­det. Brønd­by IF hav­de kraf­tigt op­for­dret til at støt­te hol­det i ste­det for at va­e­re ef­ter en gi­ven mod­stan­der, og dén støt­te var den klart mest do­mi­ne­ren­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.