DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hel­det var med FC Kø­ben­havn, da der tors­dag af­ten blev truk­ket lod til grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague.

Som be­kendt kom Lei­ce­ster, FC Por­to og Club Brug­ge op som mod­stan­de­re til de dan­ske me­stre, og skal man tro book­ma­ker­ne, gi­ver det hi­sto­risk go­de mu­lig­he­der for en plads i 1/8-fi­na­len.

Så­le­des gi­ver Nor­di­cBet od­ds 3,40 på, at FCK går vi­de­re, mens Dan­ske Spil er helt ne­de i od­ds 2,85 på, at det sker - hvil­ket er det la­ve­ste od­ds på et dansk hold går vi­de­re fra grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague no­gen­sin­de.

»Kas­per Sch­mei­chel og kom­pag­ni fra Lei­ce­ster var ab­so­lut det sport­s­ligt set bed­ste hold at tra­ek­ke fra den bed­ste bow­le, FC Por­to må og­så si­ges at va­e­re et for­nuf­tigt valg fra an­det se­ed­ning­s­lag, så FCK kan va­e­re til­fred­se,« si­ger od­ds­sa­et­ter Jep­pe Hel­bo Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.