1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re lagt op til mål i den­ne kamp. Beg­ge hold ser langt bed­re ud of­fen­sivt end de­fen­sivt. Sto­ke har me­get sva­ert ved at hol­de mod­stan­de­ren fra at sco­re, når Ja­ck But­land er uden­for med en ska­de, og det skul­le sta­dig va­e­re Shay Gi­ven, der står i det­te op­gør. Hel­ler ik­ke Ever­ton har over­be­vist de­fen­sivt i de to før­ste kam­pe, hvor man har luk­ket mål ind i dem beg­ge, og hvor man trods ind­kø­bet af As­hley Wil­li­ams sta­dig li­der under sal­get af Jo­hn Sto­nes. Der­for gi­ver det god me­ning at spil­le på, at beg­ge hold får sco­ret i det­te op­gør på Goo­di­son Park.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.