2,23

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ar­se­nal har skuf­fet stort i de to før­ste kam­pe, hvor man se­ne­st sag­tens kun­ne ha­ve tabt i Lei­ce­ster, hvis me­stre­ne hav­de få­et det kla­re straf­fes­park i slut­fa­sen. Spil­let fun­ge­rer ik­ke, og selv om Mesut Özil nok star­ter in­de den­ne gang er det sva­ert at se, at Ar­se­nal plud­se­lig ha­e­ver sit ni­veau mar­kant. Wat­ford var bedst i den før­ste ti­me mod Chel­sea og har over­ord­net set le­ve­ret gan­ske godt i de to før­ste kam­pe, hvor­for det er sva­ert at se, hvor­for de skal va­e­re så un­der­vur­de­re­de på eget gra­es. Der skal der­for va­e­re et fint va­er­di­spil på, at Wat­ford ik­ke ta­ber kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.