Sti­ne Sten­ga­de

BT - - KULTUR -

• Født: I Kø­ben­havn 1. ju­ni 1972 • Op­vok­set: I Ka­lund­borg • Ud­dan­net: 1998 Sta­tens Te­a­ter­sko­le • Gen­nem­brud: År 2000 i tv­se­ri­en ’Ed­der­kop­pen’ • Pri­ser: En Bo­dil og en Ro­bert for ho­ved­rol­len i fil­men ’En ka­er­lig­heds­hi­sto­rie’ i 2001 • Film: Bl.a. ’Flam­men & Ci­tro­nen’, ’Kap­gang’, ’Spil­lets reg­ler’ • Tv: Bl.a. ’Bor­gen’, ’Rej­se­hol­det’, ’Bed­rag’ • Ak­tu­el: I TV2-se­ri­en ’Di­cte’, hvor hun spil­ler po­li­ti-ef­ter­for­sker Jo­hn Wag­ners eks­ko­ne Ni­na

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.