UGENS APP

BT - - NOTER -

Hvad: Pluk­selvfrugt Pris: gra­tis

Ef­ter­å­ret er li­ge rundt om hjør­net, og det sam­me er ae­b­lesa­e­so­nen. Med ap­pen ’pluk selv frugt’, er der in­gen und­skyld­ning for ik­ke at ha­ve frisk frugt til hjem­mela­vet mar­me­la­der og saft. Du gi­ver en­ten ap­pen lov til at bru­ge te­le­fo­nens ind­byg­ge­de gps og der­med fin­de din lo­ka­li­tet, el­ler og­så ind­ta­ster du po­st­num­me­ret, hvor du er, hvor­ef­ter du får en li­ste over plan­ta­ger i na­er­he­den. De er li­stet ef­ter af­stand fra dit stå­sted, og med links til hjem­mesi­der og kø­re­vej­led­nin­ger. En­kel og li­ge­til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.