Anders Matthesen

BT - - INTERVIEW -

• Født d. 6. Juli 1975 på Øster­bro, Kø­ben­havn. Op­vok­set i Al­bert­slund. • Kunst­ner­navn: An­den • Ci­vil­sta­tus: Gift med Ce­mil­le som har hjem­me­bo­en­de tvil­lin­ger fra et tid­li­ge­re for­hold. Par­ret har fe­måri­ge Spen­cer sam­men. • Bo­pa­el: Hus på Fre­de­riks­berg, kon­tor på Vester­bro. • Stan­dup-de­but: Restau­rant Dins i Kø­ben­havn i 2000. • Eg­ne stan­dup-show: ’Hva’ snak­ker du om’, ’Tal for dig selv’, ’An­den paa co­ke?’, ’Anders Matthesen...ven­der til­ba­ge’, ’Byt­te Byt­te Køb­mand’ (med Tho­mas Hart­mann), ’ANDERS’. • Film: ’Ter­kel i kni­be’ (ani­ma­tions­film, som for­fat­ter og voi­ce over), ’Re­ne hjer­ter’ (som sku­e­spil­ler), ’Sor­te kug­ler’ (som in­struk­tør, for­fat­ter og sku­e­spil­ler), ’Det grå guld’ (sku­e­spil­ler). • Cd-ud­gi­vel­ser: ’Hva’ snak­ker du om?’, ’Ter­kel i kni­be’, ’Søvn­løs’, ’Vil­la Pe­ak­sta­te’. • Ud­valg­te tv-pro­gram­mer: ’An­dar­ki’ og ’An­den­sor­te­ring’ (på TvDan­mark), ’Jul på Vester­bro’, ’Per­fora­ma’ (DR2), ’Co­me­dy­ku­ren’ (Ka­nal 5) • 2. sep­tem­ber har det nye show, ’Shhh!’ premiere i Fal­ko­ner­te­a­tret, Fre­de­riks­berg. Den lands­da­ek­ken­de tur­né be­gyn­der 30. sep­tem­ber i Aar­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.