Anet­te Walt­her Fas­sing

BT - - 180° -

• 53 år. • kon­tor­ud­dan­net. • Ar­bej­de­de i 17 år som di­rek­tions­se­kre­ta­er i Ar­la Foods. • Blev i 2006 selv­sta­en­dig kunst­ma­ler på fuld tid med ud­stil­lin­ger i ind- og ud­land. • I 2014 dø­de hen­des mand Tor­ben, og hun over­tog den kro, han hav­de dre­vet i min­dre end et år. • Søvind Kro er i dag Anet­te Walt­her Fas­sings. Kro­en er åben fre­dag, lørdag og søn­dag samt for sel­ska­ber. • Hun får bl.a. hjaelp af sin dat­ter Fre­de­rik­ke på 23 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.