Det yder­ste høj­re

BT - - DEBAT -

Dan­mark og den ve­st­li­ge ver­den er hver­ken i krig med is­lam el­ler med 1,6 mil­li­ar­der mus­li­mer. Der er in­gen tvivl om, at hyste­ri­et og myto­ma­ni­en på den yder­ste høj­re­fløj er ve­l­ud­vik­let (...) Men når lan­dets ju­stits­mi­ni­ster va­el­ger at ta­ge em­net op i en di­rek­te ap­pel, må man for­ven­te, at adres­sen på hans ad­var­sel er me­re pra­e­cis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.