VESTENS REAKTION

BT - - DEBAT -

Za­rah Jo­se­fi­ne Ko­fo­ed

På fa­ce­book.com/ditbt kl. 13.01 Uan­set om det er op­sat el­ler ej, så hop­per det fran­ske po­li­ti da i med beg­ge ben. Og hvad så hvis det er op­sat? Så af­spej­ler det ba­re en hvil­ken som helst lig­nen­de ’ae­g­te’ epi­so­de, hvor re­ak­tio­nen vil­le va­e­re den sam­me. I sid­ste en­de er det jo Vestens reaktion, der bru­ges af ek­stre­mi­ster til pro­pa­gan­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.